2021. június 07.
Cserkész élet, dzsembori

A Lord Robert Baden-Powel (Bi-Pi) által 1907-ben alapított cserkészmozgalom napjainkban is népszerű a keresztény ifjúság körében. A cserkészet célja, hogy segítse a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik minél teljesebb kibontakozásában, módszere a cselekedve tanulás. Egyik alapelve: kötelesség Istennel szemben.

[wp_ad_camp_1]

Bi-Pi felismerte a vidám és megtartó közösség fontosságát, a jó hangulatú és hasznos közös munkában és közös játékban rejlő személyiségformáló lehetőségeket. Olyan programok szervezését ösztönözte, amelyek felelősségteljes feladatokkal kitartásra, kötelességtudatra és segítőkészségre nevelik az ifjúságot. Azt kérte a cserkészektől: „Hagyjátok egy kicsit jobbnak magatok után a világot, mint ahogy ti kaptátok. Magyarországon a Cserkészszövetség 1910-ben alakult meg, 1948-ban betiltották, majd 1989-ben alakult újjá. A Szövetség 9 cserkészkerületből épül fel, a nevelő munka kisközösségekben folyik (csapat-raj-őrs) fiatal vezetők irányításával.

A magyar cserkészek az újjáalakulás után 1991-ben vettek részt először világdzsemborin, a cserkészek nagy nemzetközi találkozóján. A négyévente megrendezett dzsembori célja, hogy a különböző nemzetek cserkész tagjai megismerjék egymást, barátságokat kössenek. Az eseménynek Afrikán kívül minden lakott kontinens otthont adott már, legközelebb 2023-ban Dél-Koreában kerül megrendezésre az esemény. A cserkészek jelmondata: „Légy résen!” számtalan nyelven hangzik el a világban. Egymással bal kézzel fognak kezet, jobb kezük három ujját tisztelgésre felemelve, „Jó munkát!” köszöntéssel üdvözlik egymást. Belépéskor fogadalmat tesznek, melyben embertársaik segítését és kötelességeik teljesítését fogadják meg. A cserkészek rengeteg időt töltenek a szabadban táborokban, kirándulásokon sajátítják el a cserkészélet alapjait.

Kapcsolódó bejegyzések

Megosztás

Szerzőről

hunprobalazs