2017. március 06.
Tesla és az elektromos energia

Nikola Tesla a fizikus, feltaláló, villamosmérnök, gépészmérnök és filozófus, 1856. július 9-én született az Osztrák Magyar-Monarchia, a mai Horvátország területén. Szerb családból származott, apja helyi ortodox pap volt.

A fiatal Teslánál már korán megmutatkozott, hogy magas értelmiségi szinttel rendelkezik. Gyermekkorában megtanult beszélni angolul, franciául, németül és olaszul is. Szülei papnak szánták, de ő mérnök szeretett volna lenni. Karlovácon járt középiskolába, és már ekkor az elektromos kísérletek érdekelték. Ennek értelmezéséről mindig hosszasan gondolkodott. Ezen a környéken maláriajárvány tört ki, mely Teslát is utolérte és nagyon súlyosan megbetegedett. Hosszú ideig mozdulni sem tudott, már azt hitték a halálán van. Apja ekkor egyezett bele, hogy mérnöknek tanulhasson. A nagy öröm erőt adott neki és hamarosan felépült. 1875-ben kezdte meg tanulmányait a grazi Politechnikai Intézetben. Itt keltette fel az érdeklődését, a Párizsból kapott motorként és dinamóként is használható egyenáramú szerkezet.

1881-ben Budapestre költözött. Egy délután, Szigeti Antallal sétálgatott egy parkban, miközben hirtelen rá jött, a forgó mágneses mezők használatára, hogy többfázisú áramot is lehet használni. Ezt azonnal egy bottal a porba rajzolta, majd két hónap alatt kidolgozta a váltóáramú motor és generátor egész családját, valamint az akkor már létező egyfázisú transzformátorok segítségével, az áram elosztásának módszerét is, de éveknek kellett eltelnie, mire erre valaki is odafigyelt. Tesla számos felfedezésével erőteljesen hozzájárult a második ipari forradalomhoz, és komoly hatással van jelenkori gazdaságunkra és társadalmi életünkre is. Bár felfedezéseit szabadalmaztatta (pl. a híres Tesla tekercs), de munkáiért sohasem kapott méltó tudományos elismerést, sem anyagi támogatást. Tesla idős korában, betegség miatt, alvás közben, 1943-ban halt meg. Az emberiség neki köszönheti, a mindenütt hozzáférhető elektromos energiát.


Kapcsolódó bejegyzések

Megosztás

Szerzőről

hunprobalazs