2015. március 08.
Platon élete

Platón i.e. 427 – i.e. 347 között élt az Athéni demokrácia hanyatló szakaszában. Előkelő családban született, kiváló testi és szellemi képzésben részesült. Fiatalon költészettel foglalkozott, de Szókratésszel való találkozása után megsemmisítette műveit. I.e. 407-től hallgatta Szókratész tanításai. Platón híres államelmélete szerint ideális államban a bölcsek uralkodnak, a harcosok őrködnek, hogy a dolgozók békében alkothassanak.

Miután Szüraküszaiban az ideális állam megvalósítására irányuló erőfeszítései megbuktak, i.e. 387-ben megvásárolta az Akadémosz Hérosz ligetét, és megalapította az Akadémiát, mely mintegy 900 évig működött, Justiniánus császár záratta be. Az iskolában matematikai, geometriai és filozófiai képzés volt. Platón szellemi fejlődését befolyásolták: Szókratész (etikai problémák), Hérakleitosz (érzékekkel felfogott világ örökös változása), Parmenidész (létező időtlensége) és Pürthagorasz (lélek halhatatlansága). Mivel Szókratész művei nem maradtak fenn, így nehéz kideríteni, hogy mely dolgokat mondott Platón, és melyeket vett át Szókratésztől. A dolgot ezen felül nehezíti, hogy Platón művei párbeszédes jellegűek, bennük Platón nevű szereplő nincsen, a filozófus saját gondolatait Szókratész szájába adja.

Dialógusaiban kifejtett filozófiája az idealizmus első teljes rendszere, minthogy világos különbséget tesz az anyagi és a szellemi világ között. Az anyagi dolgok csupán tökéletlen, sérülékeny, változó, stb. másolatai az örök és változatlan ideáknak.

A dialógus formát a szofisták és Szókratész is használták, de Platónnál tudatosan használt új irodalmi műfajjá vált. Ez valójában egy szigorúan szabályozott kérdés-felelet formájú párbeszéd a kérdező (mester) és a válaszoló (tanítvány) között. A kérdező kifejti a nézeteit (kérdések sorozatában), a válaszoló csak egyetérthet, nem érthet egyet, vagy legfeljebb azt jelezheti, hogy nem érti a kérdést, de ahhoz nincs joga, hogy saját álláspontját kifejtse (csak ha a mester kérdezi). A dialógus célkitűzést, alaptétel rögzítést és bizonyítást tartalmaz.


Kapcsolódó bejegyzések

Megosztás

Szerzőről

hunprobalazs